2
4
1
3
5

Cây Đuôi Công

Cây Bím Đuôi Sam

       Cây Lan Ý

       Cây Cung Điện Vàng

Cây Phát Tài Gốc

Cây Ngân Đình

Cây Cau Vàng

Cây Trầu Bà Thanh Xuân

Cây Phát Tài Khúc

Cây Vạn Niên Thanh

      Cây Trúc Bách Hợp

Cây Trầu Bà Vàng

Cây Oai Hùng

Cây Ngân Hậu

Cây Đế Vương Vàng

Cây Danh Dự

Cây Đa Búp Đỏ

Cây Bạch Mã Hoàng Tử

Cây Đế Vương Đỏ

Cây Ngọc Ngân

Cây Đuôi Phụng

Cây Kè Nhật

Cây Trúc Nhật

Cây Cau Nhật

Cây Phong Lộc Hoa

                                                   Cau Hawai

Cây Kim Phát Tài

Cây Trúc Mây Đài Loan

Cây Trúc Mây

Cây Ngũ Gia Bì

Cây Thanh Lan

Cây Đại Phú Gia

Cây Mật Cật

Cây Lưỡi Cọp

Cây Phú Quý

Cây Trầu Bà Lá Xẻ

Cây Trạng Nguyên

Cây Hồng Môn

Cây Trầu Bà Tay Phật