4
5
2
3
1

Cây Gừa Ta

Cây Đa Búp Đỏ 

Cây Chuông Vàng

Cây Kè Xanh

Cây Kè Bạc

Cây Kè Ta

Cây Điệp Cúng

Cây Sa La (Đầu lân)

Cây Đủng Đỉnh

Cây Hồng Lộc

Cây Phượng Tím

Cây Cau Đuôi Chồn


Cây Cau Vua

Cây Tường Vi

Cây Viết

Cây Ngọc Lan

Cây Trúc Đào

Cây Thông Thiên

Cây Điệp Vàng

Cây Bằng Lăng Nước

Cây Hoa Sữa

Cây Hoa Hòe

Cây Thông Ba Lá

Cây Xà Cừ

Cây Lộc Vừng

Cây Sứ Trắng

Cây Đại Lá Tù

Cây Dầu Rái

Cây Osaka Vàng

Cây Liễu Rũ

Cây Bàng Đài Loan

Cây Long Não

Cây Móng Bò Tím