1
3
4
2
5

Vườn trong nhà phố

Nhà phố thường rất hạn chế chiều ngang và hầu như không có khoảng sân trước nhà mà chỉ mở rộng ra tận hè phố. Vì vậy, nếu muốn thiết kế một mảnh vườn nhi nhỏ để tránh cái năng như thiêu của mùa khô...

Register to read more...