1
5
3
4
2

Hoa Bụp Thái

Hoa Xác Pháo

Hoa Hoàng Kiếm

Cây Hoa Lựu

Hoa Cẩm Tú Cầu

Lan Giáng Hương

Lan Mỹ Dung Dạ Hương

Lan Gấm Ngũ Hổ

Hoa Súng

Lan Hỏa Hoàng

Lan Ngọc Điểm

Hoa Cúc Đồng Tiền

Hoa Đỗ Quyên

Hoa Trang Đỏ

Lan Nhất Điểm Hồng

Lan Vanda

Hoa Đại Tướng Quân

Hoa Hướng Dương