5
3
1
4
2

Cây Huệ Đỏ

Cây Lan Rẽ Quạt

Cây Phong Huệ

Cây Chuối Pháo

Cây Sống Đời

Cây Sương Rồng Bát Tiên

Cây Trâm Ổi

Cây Chuối Hoa

Cây Tuyết Sơn Phi Hồ

Cây Mười Giờ Úc

Cây Mười Giờ

Cây Long Thủ Vàng

Cây Diễm Châu

Cây Bạch Trinh Biển

Cây Thanh Tú

Cây Trang lá nhuyễn

Hoa Rạng Đông

Hoa Dừa Cạn