4
5
2
3
1

Cây Vạn Lí Trường Thành

Cây Hồng Tỉ Muội

Cây Bướm Hông

Cây Hồng Mai

Cây Lài Tây

Cây Trang Mỹ Đỏ

Cây Cẩm Nhung

Cây Mai Dạ Thảo 

Cây Păng Xê

Cây Hồng Môn

Cây Bướm Bạc

Cây Lan Ý

Cây Cúc Bách Nhật

Cây Mãn Đình Hồng

Cây Mai Chỉ Thiên

Cây Mai Vạn Phúc

Cây Lựu Kiểng

Cây Mỏ Két