2
4
1
3
5

Cây Đuôi Phụng

Cây Kim Ngân

Cây Đuôi Công

Xương Rồng Màu

Cây Trạng Nguyên

Cây Trầu Bà Khía

Cây Tùng Thơm

Cây Si Nhân Sâm

Cây May Mắn

Cây Kè Mini

Cây Huy Hoàng

Cây Bạch Mã

Cây Thanh Tâm

Cây Lan Ý

Cây Bao Thanh Thiên

Cây Đế Vương Đỏ

Cây Phú Quý

Cây Ngọc Ngân